پروژه طراحی سایت دفتر دیگر “علیرضا تغابنی” بیشتر یک چالش درونی برای تیم آزانس دیجیتال مارکتینگ دکمه بود.

علیرضا تغابنی که یکی از بنام ترین معماران و هنرمندان معاصر است کاری را از تیم ما می خواست که در عین سادگی و کمینه (minimal) بودن، عملکردی و تعاملی نیز باشد.

جزئیات پروژه طراحی سایت دفتر دیگر

برای شروع این پروژه طراحی سایت، در ابتدا طرح های بسیاری مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت منجر به استفاده از شکاف ها (چند خط) به عنوان ایده کلی طراحی وب سایت شد.

سایر سایت های طراحی شده توسط تیم دکمه را می توانید در صفحه مربوط به پروژه ها مشاهده کنید.

ایده کلی این بود که تمامی وب سایت از همین شکاف ها برای نمایش اطلاعات استفاده کند.

در ابتدای ورود به وب سایت با چند شکاف مواجه می شوید که منوهای وب سایت در بین آن ها هستند.

ایده اصلی در پروژه طراحی سایت علیرضا تغابنی

طرح قوی و جسورانه ورودی در عین سادگی دارای عمکرد اصلی وب سایت (منو وب سایت) می باشد.

در ادامه این خطوط با باز و بسته شدن و تغییر در تعداد در تمام مراحل بازدید از وب سایت وجود دارند و با باز و بسته شدن خود باعث شکل گیری مطالب می شوند.

پروزه طراحی سایت علیرضا تغابنی ( دفتر دیگر ) تا کنون در 2 مسابقه طراحی وب بین المللی تقدیر شده است.

در شبکه های اجتماعی و همچنین شبکه هایی همچون آپارات و نماشا و غیره با آژانس دیجیتال مارکتینگ دکمه همراه باشید تا سایر طراحی های سایت انجام شده توسط دکمه را ببینید و ایده بگیرید.